<data:blog.title/> <data:blog.pageName/>

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีในสมุดเงิน กรณี รับเงินสด

กรณี รับเงินสด

-รับเงินสดตามประเภทรายการ
-ออกใบเสร็จรับเงิน
-รวบรวบเอกสารการรับเงินสดแยกตามประเภทบัญชี เมื่อสิ้นวันจัดทำใบสำคัญรับสรุปยอดรายการรับ
-บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดด้านเดบิต หรือด้านซ้าย
-ปิดบัญชีเงินสดประจำวัน


กรณี จ่ายเงินสด

-รวบรวบเอกสารการจ่ายเงินเงินสดแยกตามประเภทบัญชี เมื่อสิ้นวันจัดทำใบสำคัญจ่ายสรุปยอดรายการจ่าย
--ใบเสร็จรับเงิน
--ใบเบิกเงิน
--บิลเงินสด
-บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดด้านเครดิต หรือด้านขวา
-ปิดบัญชีเงินสดประจำวัน

ข้อมูลจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก