<data:blog.title/> <data:blog.pageName/>

ข้อแนะนำในการเขียนตัวเลข

การเขียนตัวเลข มีหลักการเขียนจำนวนเงินที่เป็นตัวเลขดังนี้
1. ถ้าต้องการเขียนตัวเลขเป็นจำนวนเงินเรียงกันเป็นแถว เป็นแนวตั้งเรียงกันลงมา ต้องเขียนเลขให้ตรงหลัก หลักหน่วยตรงกับหลักหน่วย หลักสิบตรงกับหลักสิบ หลักร้อยตรงกับหลักร้อย ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อการรวมเลข
2. ถ้าจำนวนเงินเป็นตัวเลข 3 หลักขึ้นไป ให้ใช้เครื่องหมาย จุลภาค ( , ) คั่นตัวเลขหลักพัน และหลังหลักล้าน เช่น 1,450 10,875 151,400 1,600,000 เป็นต้น
3. การเขียนตัวเลขลงในช่องจำนวนชิดเส้น แบ่งช่องบาทและช่องสตางค์เสมอ
4. การแก้ตัวเลข ตามหลักของการทำบัญชีเมื่อเขียนเลขผิด จะไม่ใช้ยางลบ และจะไม่เขียนตัวเลขที่ถูกทับซ้ำลงบนตัวเลขที่ผิดเป็นอันขาด แต่จะใช้วิธีขีดเส้นขวาง ทับไปบนตัวเลขที่ผิด แล้วเขียนตัวเลขใหม่ที่ถูกต้องเหนือตัวเลขที่ผิดนั้น และเซ็นชื่อกำกับ

ข้อมูลจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก